اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنآئِكَ عَلَيْكَ مِنّى سَلامُ اللّهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَلا جَعَلَهُ اللّهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنّى لِزِيارَتِكُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ

آیین نامه هیاتهای ورزشی شهرستان ها

آیین نامه هیاتهای ورزشی شهرستان ها و شهر ها :

برگرفته شده از اساسنامه فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

     در هر یک از شهرستان ها و شهر های استان، هیاتی بنام هیات ورزشی شهرستان و شهر بر اساس ضوابط و آئین نامههیات ورزشی تشکیل خواهد شد .

تعریف :

   هیات ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به امر    ورزش و کشف استعداد ها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی(وزارت ورزش وجوانان) ایجاد می گردد .

این هیات نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی(هیات استان) مربوطه در شهرستان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح شهرستان را با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می نماید .

ارکان هیات شهرستان و شهر :

- هیات رئیسه

-رئیس

-دبیر

- خزانه دار

تبصره 1_هیات رئیسه شهرستان متشکل از رئیس ، دبیر ، خزانه دار و دو نفر عضو هیات رئیسه می باشد .

تبصره 2 _ انتخاب رئیس هیات شهرستان با پیشنهاد رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه و تصویب هیات رئیسه هیات استان و صدور حکم توسط رئیس هیات استان انجام می گردد .

تبصره 3 انتخاب 2 نفر عضو هیات رئیسه به پیشنهاد توام رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان و رئیس هیات شهرستان و با تصویب و حکم رئیس هیات استان انجام می پذیرد .

تبصره 4- خزانه دار توسط رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان منصوب می گردد .

تبصره 5- انتخاب دبیر هیات شهرستان بعهده رئیس هیات شهرستان می باشد .

وظایف هیات

    وظایف هیات به شرح زیر می باشد :

1- تعمیم و گسترش رشته ورزشی در سطح شهرستان از طریق بکار گیری مربیان و کشف و جذب و پرورش استعداد ها

2- برگزاری کلاس های آموزشی توجیهی تکمیلی در رده های مختلف سنی با اخذ مجوز از هیات استان و هماهنگی با اداره اداره ورزش وجوانان شهرستان.

3-برگزاری مسابقات شهرستانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان.
4-انتخاب ، معرفی وپیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی شهرستان به مسابقات .

5-اجرای مقررات و آیین نامه های ابلاغ شده از طرف فدراسیون(هیات استان) در سطح شهرستان و نظارت بر نحوه فعالیت هیات شهرستان ها (رشته های تحت پوشش و بخش های مستقل تابعه ).

6- اعزام داوران و مربیان شهرستان به کلاس های ارتقا ء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان.

7- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی مربوطه و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات .

8-ایجاد ارتباط و هماهنگی با موءسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته ورزشی مربوطه در سطح شهرستان فعالیت دارند .

9-تهیه و تنظیم برنامه ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون (هیات استان)با همکاری بخش های مستقل تابعهو با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان.

10-تشکیل کمیته های موردنیاز بر اساس ضوابط فدراسیون و هیات استان.

11-کمک مالی ، فنی پشتیبانی و تجهیزاتی به هیات های شهرستان ها و بخش های تابعه با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان.

رئیس هیات :

       بالا ترین مقام اجرایی رشته ورزشی مربوطه در شهرستان می باشد که از بین افراد علاقه مند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت معین به پیشنهاد رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان انتخاب و به هیات استان معرفی ودرصورت تایید هیات رئیسه استان ابلاغ رئیس هیات توسط ریاست هیات استان صادر می گردد

وظایف رئیس هیات :
1- نظارت بر انجام فعالیت های ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه .

2-انتخاب دبیر و خزانه دار .(خزانه دار در شهرستان توسط رئیس اداره معرفی می گردد)

3-انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه ، تنظیم تقویم سالیانه هیات و تهیه بودجه مورد نیاز .

4-امضاء احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف در هیات و روءسای هیات های شهرستان ها . (بخش ها)

5-امضا ء اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستور العملها .

6-حسن اداره هیات و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیات و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح شهرستان.

7-پیشنهاد دو نفر عضو هیات رئیسه به مجمع .

8-اعلام جهت صدور احکام اعضای هیئت رئیسه به مدیر کل ورزش وجوانان شهرستان پس از طی مراحل قانونی .

9-تشکیل جلسات هیات رئیسه .

تبصره 1 خزانه دار توسط رئیس اداره ورزش وجوانان منصوب می گردد .

تبصره 2 در غیاب رئیس هیات ، دبیر هیات عهده دار انجام امور جاری خواهد بود .

تبصره 3- کلیه مکاتبات عادی اداری ( غیر تعهد آور ) با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی ، دبیر هیات انجام می پذیرد .

وظایف دبیر :

1-اجرای تصمیمات رئیس هیات .(نائب رئیس)

2-انجام کلیه امور اجرایی هیات .

3-تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیات .

4-تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیات رئیسه .

5-ابلاغ مصوبات هیات رئیسه به مراجع مختلف .

6-شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم .

7- دبیر جلسات مجمع ( بدون حق رای ) دبیر جلسات هیات رئیسه .

8-انجام وظایف رئیس هیات در غیاب ایشان .

وظایف هیات رئیسه :

1-تهیه گزارش عملکرد یکساله هیئت و ارائه آن به اداره ورزش شهرستان

2-پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع بر اساس منابع مالی قابل تامین .

3-نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته مربوطه در سطح شهرستان.

4-تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رئیس هیئت پیشنهاد می شوند .

تبصره : اعضای کمیته های مختلف از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رئیس هیئت منصوب می گردند .

5-تشکیل کمیته های متناظر در فدراسیون و هیات استان در شهرستان مربوطه در صورت نیاز .

6-تایید روءسای هیات های شهرستان های تابعه و بخش ها بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه .

رئیس و اعضای هیات رئیسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند .

در آمدها و هزینه های هیات شهرستان عبارتند از :

الف درآمدها :

1- کمک های مالی دولت

2- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات .

3- درآمد حاصله از برگزاری کلاس های آموزشی .

4- در آمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی .

5- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی .

6- کمک های سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی .

7- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات .

8- درآمد حاصله از فعالیت های بازرگانی ، تجارتی و خدماتی .

9- سایر درآمد های مرتبط با فعالیت های هیات با هماهنگی فدراسیون .

ب- هزینه ها :

1- هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط .

2- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی و اداری و حق التعلیم مربیان و حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاس های آموزشی .

3- هزینه تهیه ملزومات اداری ، خدماتی و تبلیغاتی .

4- کمک به هیات های شهرستان ها . (بخش ها)

5- کمک به ورزشکاران .

6- سایر هزینه های مرتبط .

اقدامات مالی :

هیات موظف است درآمد ها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسئول این اقدامات خزانه دار هیات می باشد . کلیه درآمدهای هیات بایستی در یک حساب بانکی خاص که بنام هیات افتتاح می شود واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد .

با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل ورزش وجوانان و فدراسیون در اجرای این آیین نامه ، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بصورت تضمینی به عهده رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان و رئیس هیات شهرستان می باشد

راهکارهای لازم  جهت اجرایی آیین نامه:

- برگزاری کلاس های اموزشی برای مسولین هیاتها نسبت به شرح وظایف محوله و مدیریت ورزشی

- برگزاری کلاس های آموزشی برای امور مالی

مراحل اقدامی روسای هیاتها:

- تشکیل هیات رئیسه وکمیته های متعهد ومتخص نسبت به وظایف(آموزش دیده وعلاقمند)

- تدوین ا هداف وارائه برنامه وتقویم براساس موجودیت و نیاز شهرستان به منظور رسیدن به هدف

- استفاده از ظرفیت های منابع انسانی ومادی شهرستان برای توسعه سخت افزاری ونرم افزاری هیات

- پرورش وتربیت مربیان -داوران -وورزشکاران به منظور ترویج وافزایش رشته مربوطه در مناطق مختلف وشناسایی استعداد ها در امر قهرمان پروری ومدیریت آینده رشته مربوطه

_ارتباط وهماهنگی با ارگانهای دانشگاهی جهت استفاده از منابع علمی واساتید در پیشبرد اهداف ورفع موانع اهداف

- ارتباط وهماهنگی با آموزش وپرورش(مدارس-دبیران ورزش و...) و000جهت فراهم نمودن ورزش های پایه وشناسایی استعدادها

- برگزاری جلسات ماهانه هیات با اعضاء مربیان ورزشکاران-جهت نظارت وارزیابی اهداف برنامه های اجرایی هیات

- اجراء دستورالعمل ها وآیین نامه ها وتقویم های ی ارسالی مراجع ذیربط

- هماهنگی وبرقراری ارتباط مستمر باهیات استان وهیاتهای موفق در سطح شهرستان ها واستفاده فی مابین ازامکانات سخت افزاری ونرم افزاری جهت رسیدن به اهداف

آیین نامه هیات های استان

ماده 1

تعریف : هیات ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به امر ورزش و کشف استعداد ها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می گردد .

این هیات نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می نماید .

ماده 2

وظایف هیات به شرح زیر می باشد :

1-2- تعمیم و گسترش رشته ورزشی در سطح استان از طریق بکار گیری مربیان و کشف و جذب و پرورش استعداد ها

2-2- برگزاری کلاس های آموزشی توجیهی تکمیلی در رده های مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان .

3-2- برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .
4-2- انتخاب ، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات .

5-2- اجرای مقررات و آیین نامه های ابلاغ شده از طرف فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیات های شهرستان ها و بخش های مستقل تابعه .

6-2- اعزام داوران و مربیان استان به کلاس های ارتقا ء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .

7-2- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی مربوطه و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات .

8-2- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موءسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته ورزشی مربوطه در سطح استان فعالیت دارند .

9-2- تهیه و تنظیم برنامه ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیات های شهرستان ها و بخش های مستقل تابعهو با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان ها .

10-2- تشکیل کمیته های مرد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون .

11-2-کمک مالی ، فنی پشتیبانی و تجهیزاتی به هیات های شهرستان ها و بخش های تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنیاستان .

12-2- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه و اداره کل تربیت بدنیاستان .

ماده 3

ارکان هیات :

- مجمع

  - هیات رئیسه

- رئیس هیات

ماده 4

مجمع :

مجمع هر هیات ورزشی در استان مرکب از افراد زیر است :

1-2- رئیس فدراسیون بعنوان رئیس مجمع .

2-2- مدیر کل تربیت بدنی استان بعنوان نایب رئیس مجمع .

3-2- رئیس هیات

4-2- یک نفر داور از میان داوران فعال آن رشته .

5-2- یک نفر مربی از میان مربیان فعال آن رشته .

6-2- سه نفر از بهترین ورزشکاران ان رشته ، در صورتیکه در آن رشته خواهران فعالیت داشته باشند ، یک نفر از آنها از میان خواهران باشد .

7-4- دو نفر نماینده از باشگاه های استان .

8-4- رئیس انجمن آموزشگاه های استان در آن رشته بعنوان نماینده آموزش و پرورش استان .

9-2- پنج نفر از روءسای هیات های شهرستان ها به انتخاب روءسای هیات های شهرستان های استان ، استان هایی که فاقد پنج شهرستان فعال هستند ، تعداد نفرات به 3 کاهش پیدا می کند . در استان هایی که فاقد سه شهرستان فعال هستند ، تعداد نفرات کسری تا 3 نفر از میان واحد های تربیت بدنی غیر شهرستان فعال به انتخاب مدیر کل استان برگزیده می شوند .

10-2- رئیس انجمن ورزشی بانوان در رشته مربوطه .

تبصره 1- : تعداد اعضای مجمع عمومی هیات در استان ها حداقل 15 و حداکثر 17 نفر می باشد .

تبصره 2- چگونگی انتخاب اعضای ردیف های 4 تا 7 این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت 3 ماه تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان تربیت بدنی ابلاغ می گردد .

تبصره 3 محل استقرار دبیر خانه در محل هیات مربوطه می باشد و دبیر هیات بعنوان دبیر مجمع بدون حق رای در جلسات انجام وظیفه می نماید .

ماده 5

مجمع حداقل سالی 1 بار به دعوت رئیس هیات به طور عادی تشکیل می شود و با دو سوم اعضاء رسمیت می یا بد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آرا ء اعضای حاضر معتبر می باشد .

تبصره : در صورتیکه مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دو سوم اعضاء نرسد ، فراخوان جلسه دوم صورت پذیرفته و در این حالت ، جلسه با اعضای حاضر رسمیت می یابد .

ماده 6

جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده با درخواست رئیس مجمع و موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان نیاز به تشکیل جلسه فوقالعاده مجمع را تشخیص بدهد ، مراتب را جهت اقدام به رئیس مجمع اعلام خواهد نمود .

تبصره 2 : تصمیمات مجمع فوق العاده با نصف بعلاوه یک آراء اعضای مجمع معتبر می باشد و حضور حداقل دو سوم اعضاء برای رسمیت جلسه ضرورت دارد .

ماده 7

وظایف مجمع :

1-7- برسی و تایید عملکرد یکساله هیات .

2-7- تصویب بودجه سالانه .

3-7- تصویب برنامه های سالیانه ورزشی و آموزشی در چهار چوب برنامه های سالیانه فدراسیون .

4-7- انتخاب رئیس هیات و اعلام جهت صدور حکم به رئیس فدراسیون .

5-7- تایید دو نفر عضو هیئت رئیسه که از سوی رئیس هیئت پیشنهاد می گردد .

تبصره 1 انتخاب رئیس هیات از میان نامزد هایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل تربیت بدنی دریافت و پس از تکمیل تا 15 روز قبل از انتخابات به اداره کل تربیت بدنی تسلیم نموده باشند .

تبصره 2 اداره کل تربیت بدنی موظف است 30 روز قبل از زمان انتخابات مراتب را از طریق روزنامه های محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل تربیت بدنی به اطلاع عموم برساند .

تبصره 3 شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس هیات به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان تربیت بدنی ابلاغ می گردد .

ماده 8

هیات رئیسه :

هیات رئیسه مرکب از اعضای زیر می باشد :

- رئیس هیات

- دبیر

- خزانه دار

- دو نفر به پیشنهاد رئیس هیات و تصویب اکثریت اعضای مجمع

ماده 9

وظایف هیات رئیسه :

1-9- تهیه گزارش عملکرد یکساله هیئت و ارائه آن به مجمع .

2-9- پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع بر اساس منابع مالی قابل تامین .

3-9- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته مربوطه در سطح استان .

4-9- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رئیس هیئت پیشنهاد می شوند .

تبصره : اعضای کمیته های مختلف از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رئیس هیئت منصوب می گردند .

5-9-تشکیل کمیته های متناظر در فدراسیون مرتبط در استان مربوطه در صورت نیاز .

6-9- تایید روءسای هیات های شهرستان های تابعه استان بنا به پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مربوطه .

ماده 10

رئیس هیات :

بالا ترین مقام اجرایی رشته ورزشی مربوطه در استان می باشد که از بین افراد علاقه مند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت 4 سال از طرف مجمع انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است .

تبصره 1 : قبول استعفاء و برکناری رئیس هیات توسط رئیس مجمع و پس از جلب موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع انجام می پذیرد .

تبصره 2 : در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان خواستار برکناری رئیس هیات گردد ، رئیس مجمع موظف است با استفاده از اعتبارات تبصره فوق ، مراتب را مورد بررسی قرار داده و اقدام لازم را بعمل آورد .

تبصره 3 : رئیس فدراسیون پس از برکناری و با استعفاء رئیس هیات ، به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان شخصی را بعنوان سرپرست تعیین و ظرف مدت 3 ماه مجمع عمومی نسبت به انتخاب رئیس جدید هیات با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود .

تبصره 4 : قبول استعفاء و برکناری اعضای هیات رئیسه با پیشنهاد رئیس هیات و پس از تایید رئیس مجمع انجام می پذیرد .

تبصره 5 : در صورت غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رئیس هیات ، مدیر کل تربیت بدنی پیشنهاد عزل او را به رئیس مجمع ارائه می نماید .

تبصره 6 : در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر بین مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن ، معاون ورزشی و امور فدراسیون هابعنوان حکم ، حکم می نماید .

ماده 11

وظایف رئیس هیات :


1-11- نظارت بر انجام فعالیت های ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه .

2-11- انتخاب دبیر و خزانه دار .

3-11- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه ، تنظیم تقویم سالیانه هیات و تهیه بودجه مورد نیاز .

4-11- امضاء احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف در هیات و روءسای هیات های شهرستان ها .

5-11- امضا ء اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستور العملها .

6-11- حسن اداره هیات و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیات و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح استان .

7-11- پیشنهاد دو نفر عضو هیات رئیسه به مجمع .

8-11- اعلام جهت صدور احکام اعضای هیئت رئیسه به مدیر کل تربیت بدنی استان پس از طی مراحل قانونی .

9-11- تشکیل جلسات هیات رئیسه .

تبصره 1 انتخاب خزانه دار پس از تایید مدیر کل تربیت بدنی استان خواهد بود .

تبصره 2 در غیاب رئیس هیات ، دبیر هیات عهده دار انجام امور جاری خواهد بود .

تبصره 3- کلیه مکاتبات عادی اداری ( غیر تعهد آور ) با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی ، دبیر هیات انجام می پذیرد .

ماده 12

وظایف دبیر :

1-12- اجرای تصمیمات رئیس هیات .

2-12- انجام کلیه امور اجرایی هیات .

3-12- تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیات .

4-12- تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیات رئیسه .

5-12- ابلاغ مصوبات هیات رئیسه به مراجع مختلف .

6-12- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم .

7-12- دبیر جلسات مجمع ( بدون حق رای ) دبیر جلسات هیات رئیسه .

8-12- انجام وظایف رئیس هیات در غیاب ایشان .

ماده 13

رئیس و اعضای هیات رئیسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند .

ماده 14

در آمدها و هزینه های هیات استان عبارتند از :

الف درآمدها :

1- کمک های مالی دولت

2- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات .

3- درآمد حاصله از برگزاری کلاس های آموزشی .

4- در آمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی .

5- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی .

6- کمک های سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی .

7- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات .

8- درآمد حاصله از فعالیت های بازرگانی ، تجارتی و خدماتی .

9- سایر درآمد های مرتبط با فعالیت های هیات با هماهنگی فدراسیون .

ب- هزینه ها :

1- هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط .

2- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی و اداری و حق التعلیم مربیان و حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاس های آموزشی .

3- هزینه تهیه ملزومات اداری ، خدماتی و تبلیغاتی .

4- کمک به هیات های شهرستان ها .

5- کمک به ورزشکاران .

6- سایر هزینه های مرتبط .

ماده 15

اقدامات مالی :

هیات موظف است درآمد ها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسئول این اقدامات خزانه دار هیات می باشد . کلیه درآمدهای هیات بایستی در یک حساب بانکی خاص که بنام هیات افتتاح می شود واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد .

تبصره : امضاء های مجاز هیات : اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهد آور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت ، دبیر و در غیاب دبیر ، یکی از سایر اعضای هیات رئیسه قابل اقدام است .

ماده 16

هیات شهرستان ها و شهر ها :

        در هر یک از شهرستان ها و شهر های استان هیاتی بنام هیات ورزشی شهرستان و شهر بر اساس ضوابط و آئین نامههیات ورزشی تشکیل خواهد شد ..

بدون رعایت مواد 3 تا 8

ماده 17

ارکان هیات شهرستان و شهر :

- هیات رئیسه

-رئیس

-دبیر

- خزانه دار

تبصره 1: هیات رئیسه شهرستان متشکل از رئیس ، دبیر ، خزانه دار و دو نفر عضو هیات رئیسه می باشد .

تبصره 2 : انتخاب رئیس هیات شهرستان با پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مربوطه و تصویب هیات رئیس هیات استان و صدور حکم توسط رئیس هیات استان انجام می گردد .

تبصره 3 انتخاب 2 نفر عضو هیات رئیسه به پیشنهاد توام رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان و رئیس هیات شهرستان و با تصویب و حکم رئیس هیات استان انجام می پذیرد .

تبصره 4- خزانه دار توسط رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان منصوب می گردد .

تبصره 5- انتخاب دبیر هیات شهرستان بعهده رئیس هیات شهرستان می باشد .

ماده 18

با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل تربیت بدنی استان و فدراسیون در اجرای این آیین نامه ، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بصورت تضمینی به عهده مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون می باشد .

آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی

زیر نظر سازمان تربیت بدنی

ماده 1:

شورای سازمان تربیت بدنی کشور براساس بند 5 از ماده 8 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ، آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی را به شرح زیر در 15 ماده و 9 تبصره در تاریخ 74/2/18 به تصویب رسانید تا توسط سازمان تربیت بدنی به مورد اجراء گذارده شود.

ماده 2: اهداف و وظایف

الف) حفظ و صیانت از اخلاق حسنه اسلامی و ورزشی و کوشش درجهت رسیدن به ارزشها و کرامات والای انسانی درسطح جامعه ورزشی کشور

ب ) دورنگه داشتن محیط های سالم ورزشی از هرگونه آلودگی

ج) پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بد آموزیها درمیادین ورزشی

د) تعیین مراجع ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط انضباطی

هـ) پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزشی و افراد

و ) رسیدگی به تخلفات درمیادین ورزشی و پرداختن به موضوعات انضباطی فدراسیونهای ورزشی و سایر ارگانها و نهادهای مرتبط با ورزش

ماده 3 : شمول

کلیه باشگاهها ، سرپرستان ، مدیران ورزشی ، مربیان ، کمک مربیان ، داوران ، ورزشکاران ، پزشکان ، کمک پزشکان و سایر عوامل دست اندرکار مسابقات که به نحوی از انحاء درجریان مسابقات و تمرین های ورزشی هستند مشمول این آیین نامه می شوند.

ماده 4:

ارکان آیین نامه به ترتیب اولویت و رده بندی به شرح زیر می باشند:

الف ) شورای عالی انضباطی

ب ) کمیته های انضباطی فدراسیونهای ورزشی

ج ) کمیته های انضباطی استانها

د ) کمیته های انضباطی شهرستانها

4-الف : اعضاء شورای عالی انضباطی

1)معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی               رئیس شورا

2)رئیس کمیته ملی المپیک

3)معاون فنی و امور فدراسیونهای ورزشی                          دبیر

4)معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی

5) مدیر کل روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی

6)مدیر ارزشیابی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تربیت بدنی

7) مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی

8) رئیس فدراسیون ورزشی مربوطه (حسب مورد)

9)دو نفر صاحب نظر از بین کارشناسان و پیش کسوتان ورزش با اولویت دانستن مسائل حقوقی با انتخاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی

تبصره 1 : درهنگام تصمیم گیری برای بانوان دربند 7 نماینده ورزش بانوان و بند 9 دونفر از بانوان با مشخصات ذکر شده حضور خواهند داشت .

4-ب : اعضاء کمیته انضباطی فدراسیون

1)رئیس فدراسیون                                               رئیس کمیته

2) دبیر فدراسیون                                                 دبیر کمیته

3)نماینده دفتر امور مشترک فدراسیونها

4)دونفر صاحب نظر از بین کارشناس و پیش کسوتان ورزش با انتخاب رئیس فدراسیون با اولویت دانستن مسائل قضائی

5)نماینده دفتر ارزشیابی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تربیت بدنی

6)نماینده معاون حقوقی و مجلس سازمان

7)مسئول کمیته فنی فدراسیون

8)مسئول کمیته داوران

9)مسئول کمیته مربیان

10 ) سپرست مسابقات ، سرپرست اردو ، سرپرستان تیمهای ذینفع ( برحسب مورد و بدون حق رأی)

تبصره 2 : درهنگام تصمیم گیری برای بانوان دربند 3 نماینده ورزش بانوان و دربند 4 دو نفر از بانوان با مشخصات ذکر شده و نیز در بندهای 7 و 8 و 9 و10 به تشخیص فدراسیون بانوان درصورت داشتن مسئولیت مشابه استفاده خواهد شد .

4- ج : اعضاء کمیته انضباطی استان

1)رئیس هیأت ورزشی استان

2) دبیر هیأت ورزشی استان

3)نماینده مدیر کل تربیت بدنی استان

4)نماینده حقوقی اداره کل تربیت بدنی استان

5)مسئول کمیته فنی هیأت ورزش استان

6)مسئول کمیته مربیان هیأت ورزشی

7)مسئول کمیته داوران هیأت ورزشی

8)یک نفر صاحب نظر ورزش با اولویت دانستن مسائل حقوقی بنا به دعوت رئیس هیأت

9)سرپرست مسابقات ، سرپرست اردو ، سرپرستان تیمهای ذینفع ( برحسب مورد)

تبصره 3 : مدیر کل تربیت بدنی استان می تواند جلسات کمیته انضباطی را با حضور خود تشکیل دهد و دراینصورت مدیر کل تربیت بدنی استان رئیس کمیته انضباطی خواهدبود.

تبصره 4 : منظور از هیأت ، هیأتهای ورزشی مربوطه به آقایان درمورد آقایان و بانوان درمورد بانوان خواهد بود .

4- د : اعضا ء کمیته انضباطی شهرستان

1) رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان                                     رئیس کمیته

2)معاون اداره تربیت بدنی شهرستان                                   دبیر کمیته

3)رئیس هیأت ورزش شهرستان

4) دبیر هیأت ورزش شهرستان

5)نماینده حقوقی اداره تربیت بدنی شهرستان

6)یک نفر صاحب نظر ورزشی با اولویت دانستن مسائل حقوقی بنا به دعوت رئیس اداره تربیت بدنی ذینفع

7) نمایندگان کمیته مربیان داوران

تبصره 5 : منظور از هیأت ، هیأتهای ورزشی مربوط به آقایان درمورد آقایان و بانوان درمورد بانوان خواهد بود.

تبصره 6 : مدت عضویت افراد صاحب نظر به مدت یک سال می باشد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 7 : جلسات با حضور اکثریت افراد تشکیل می گردد و آراء اکثریت حاضر درجلسه مشروط بر آنکه کمتر از 4 رأی نباشد ملاک تصمیم گیری خواهد بود .

تبصره 8 : کمیته های انضباطی می توانند برای مشورت و کمک در اتخاذ تصمیم از افراد متخصص درزمینه های مختلف بدون حق رأی درجلسات یا درخاج از جلسات استفاده نمایند.

ماده 5 : محدوده اجرائی و چگونگی ارجاع مسائل به کمیته های انضباطی

5-1) کمیته های انضباطی شهرستان نسبت به مسابقاتی که درداخل شهرستان و بین نفرات و تیمهای داخلی شهرستان انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نماید.

5-2)کمیته های انضباطی استان نسبت به مسابقاتی که درداخل استان و بین نفرات و تیمهای داخلی استان شهر با شهر دیگر یا باشگاههای شهرهای مختلف ) انجام می شود اعمال نطارت و رسیدگی می نماید.

5-3)کمیته های انضباطی فدراسیونها نسبت به مسابقات بین المللی یا بین شهرهای استانهای مختلف یا مسابقات کشوری و یا مسابقات لیگ سراسری و به هرحال مسابقاتی که طرفین آن از دو یا چند استان مختلف باشد اعمال نظارت یا رسیدگی می نماید.

5-4)اعمال مجازات های کتبی و محرومیت موقت تا یک سال و تنزیل احکام تا یک سال و تنزیل احکام ت یک درجه بعهده کمیته های انضباطی و بیش از آن تا سه سال و دو درجه با تأیید کمیته رده بالاتر صورت خواهد گرفت ( تصمیم های کمیته انضباطی فدراسیون تا سه سال نیاز به تأیید کمیته عالی انضباطی ندارد ) اعمال محرومیت های بیش از سه سال و یا ابطال پروانه دائم ومادام العمر با تأیید کمیته انضباطی فدراسیون و با تصویب شورای عالی انضباطی صورت می گیرد.

5-5)کمیته های انضباطی می توانند در صورت ضرورت و انجام اعمالی که نیاز به مجازات حقوقی و یا کیفری دارد پس از اعمال محرومیت مراتب را برای صدور حکم حقوقی یا کیفری به مراجع قضائی منعکس نمایند.

5-6)کمیته های انضباطی موظف اند درصورت دریافت گزارش ناظر ، داور یا سرپرست مسابقات حداکثر ظرف یک هفته جلسات خود را تشکیل و رسیدگی لازم بنمایند به هرحال عدم وجود گزارش نمی تواند رافع مسئولیت کمیته های انضباطی باشد و کمیته های انضباطی درصورت وجود هرنوع از تخلفات مندرج در این آیین نامه موظف به رسیدگی هستند.

ماده 6: درمیادین ورزشی ، هرگونه عملی که از سوی فرد یا افراد برخلاف موازین اخلاقی و یا به منظور برهم زدن نظم ، توقف برنامه ها و مسابقات و علیه مقررات و ضوابط ورزشی صورت گیرد ، تخلف محسوب می گردد و برحسب مورد و شدت و ضعف آن ، برابر مواد مندرج دراین آیین نامه تنبیه یا تنبیهاتی درباره متخلف یا مختلفین اعمال خواهد گردید.

تبصره 1 : رسیدگی به تخلفات فنی درجریان مسابقات برابر مقررات جاری هر رشته ورزشی انجام می گردد.

ماده 7 :

ارتکاب به اعمال زیر و موارد مشابه از سوی ورزشکاران ، داوران ، مربیان ، دست اندرکاران و گردانندگان برنامه ها و مسابقات ورزشی و تماشاچیان می توانند به عنوان تخلف مد نظر قر ار گیرد.

-         رفتار خارج از مباحات اسلامی

-         اهانت ، تهمت زدن

-         عدم رعایت مقررات وضوابط

-         عدم اجرای دستورات

-         رفتار ناشایست

-         تشویق نامناسب

-         تهدید

-         برخورد نامناسب با افراد تیمهای خودی با رقیب

-         عدم رعایت مقررات میزبانی درخصوص تیمهای میهمان

-         اعتراض به داور و حریف به نحوی که موجب تحریک تماشاگران شود.

-         دعوا و ایجاد درگیری

-         اعمال انواع دوپینگ

-         تشویق و ارائه طریق برای انجام دوپینگ

-     عدم حضور و یا حضور ناشایست و غیر متعهدانه درتمرینات و مسابقات تیم های منتخب یا ملی درصورت دعوت با اراده شخصی و یا با دستور باشگاه مربوطه

ماده 8 :

1-     تذکر شفاهی

2-تذکر شفاهی

3-     محرومیت از شرکت درمسابقات ورزشی (موقت)

4-     محرومیت از حضور درمیادین ورزشی (موقت)

5-   محرومیت از شرکت درمسابقات ورزشی ( دائم)

6-     محرومیت از حضور درمیادین ورزشی ( دائم)

7-     تنزیل درجه داوری و مربیگری

8-     ابطال احکام قهرمانی ، داوری و مربیگری

9-     تعلیق موقت یا ابطال پروانه مکان ورزشی

10-   اخراج از جامعه ورزشی کشور

11- جرائم نقدی

ماده 9 : تجدید نظر

تنبیهات اعلام شده قطعی بوده و درصورت اعتراض با تشخیص رئیس تربیت بدنی شهرستان یا استان با رئیس فدراسیون با حضور اشخاص یاد شده می تواند مورد بررسی و بحث مجدد قرار گیرد . اعتراض کننده فقط تا یک هفته پس از اعلام رأی می تواند اعتراض کتبی خود را به افراد یاد شده تسلیم نماید و درصورت گذشت یک هفته از اعلام یا اعلام رأی حق اعتراض باقی نخواهد ماند. اعلام با اعلام رأی می تواند یا به رویت بازیکن با باشگاه مربوطه برسد و یا دریکی از نشریات محلی یا کثیر الانتشار کشوری یا روزنامه رسمی به چاپ برسد دراینصورت زمان انجام یکی از موارد یاد شده زمان اعلام یا اعلام رأی تلقی می شود

ماده 10 :

رونوشت کلیه احکام صادره باید به مرجع بالاتر و نیز مستقیماً به سازمان تربیت بدنی ارسال گردد.

ماده 11 : فدراسیونهای ورزشی موظفند تنبیهات مصوبه را درمورد آن دسته از ورزشکارانی که امکان ارتباط خارجی آنان وجود دارد را به فدراسیون آسیائی و جهانی مربوطه اعلام نمایند.

ماده 12 : مسئولیت رسیدگی به تخلفات ورزشی درسطح بخش به عهده کمیته های انضباطی شهرستان متبوع خواهد بود.

ماده 13 : کمیته های انضباطی فدراسیونهای ورزشی موظفند با همکاری معاونت فنی و امور فدراسیونهای ورزشی ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل انضباطی مربوط با توجه به مقررات فدراسیون بین المللی مربوطه و با توجه به مقررات فدراسیون بین المللی مربوطه و کمیته بین المللی المپیک اقدام و آن را جهت تأیید و تصویب به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.

ماده 14 : هرگاه محروم شدگان کتباً تقاضای تخفیف درتنبیهات اعلام شده را بنمایند و این تقاضا حاکی ازتعهد برای عدم تکرار خطای گذشته باشد صرفاً درصورتی که 75% مدت محرومیت سپری شده باشد این تقاضا بشرح زیر قابل رسیدگی و صدور رأی می باشد.

الف احکام صادره از سوی کمیته های انضباطی شهرستانها و استانها با درخواست این کمیته های درکمیته های انضباطی فدراسیونها

ب احکام صادره از سوی کمیته های انضباطی فدراسیون با تأیید این کمیته ها درشورای عالی انضباطی

ماده 15 : سازمان تربیت بدنی مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد .

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found